-
Головна сторінка Матеріали Статті Створення БО Особливості створення благодійних організацій
П'ятниця, 04 листопада 2011, 23:27

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Андрій СМАЛЬ,

директор компанії «ЮрКом»

Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів України від З0.03. 1998 р. № 382. Саме положення   цього   підзаконного   нормативного акту надалі розглядатимуться нами більш детально.

 

Маючи намір створити благодійну організацію, перш за все треба визначитися, на якій саме території вона діятиме. Це має суттєве значення на етапі створення для того, щоб визначити, до якого саме реєструючого органу потрібно подати установчі документи майбутньої організації. Якщо необхідно створити міжнародну чи всеукраїнську благодійну організацію, то її державну реєстрацію здійснюватиме Міністерство юстиції України. Органами державної реєстрації для місцевих благодійних організацій будуть, залежно від обраної місцевості, Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні управління юстиції, Київське чи Севастопольське міські управління юстиції. У тому разі, коли діяльність благодійної організації з місцевим статусом поширюється на територію двох і більше областей, її державна реєстрація здійснюються відповідним реєструючим органом за місцем розташування виконавчого органу благодійної організації.

ІІравильно обраний при реєстрації статус для благодійної організації (міжнародна, всеукраїнська чи місцева) також матиме важливе значення і в майбутньому, з точки зору податкової інспекції, яка під час перевірок фактично здійснених благодійною організацією заходів та операцій часто звертає увагу на їх відповідність положенням статуту організації щодо поширення її діяльності на певну територію. Поясню сказане на прикладі: досить важко обгрунтувати проведення благодійною організацією з місцевим статусом будь-яких заходів чи акцій у всеукраїнському масштабі, що, в свою чергу, може призвести до звинувачень у здійсненні нестатутної діяльності. Обираючи статус для благодійної організації, також зважте на той факт, що для реєстрації благодійної організації із всеукраїнським статусом треба представити до реєструючого органу документи, що підтверджують поширення діяльності на територію більшості (а саме чотирнадцяти) областей України. А для благодійної організації з міжнародним статусом потрібен додатковий документ про поширення діяльності на територію хоча б однієї з іноземних держав. Аналогічні підтверджуючі документи про поширення діяльності на територію кількох адміністративно-територіальних одиниць мають бути подані до реєструючого органу, якщо маєте на меті створити місцеву благодійну організацію, що діятиме на території двох і більше областей України.

Для державної реєстрації благодійної організації з будь-яким територіальним статусом до відповідного реєструючого органу подається заява, підписана всіма засновниками такої організації. Заява до реєструючого органу має бути складена за формою, наведеною в додатку № 1 до вищезгаданої постанови Кабінету Міністрів України. Підписи засновників благодійної організації під такою заявою (це можуть бути фізичні або юридичні особи), мають бути засвідчені нотаріально. Якщо у Вас немає змоги одночасно зібрати у нотаріуса всіх засновників, рекомендую подавати до реєструючого органу заяву про реєстрацію від кожного із засновників окремо або заяви від групи засновників по кілька осіб.

Важливо, щоб під такою заявою чи заявами про реєстрацію поставили підписи всі без вийнятку засновники благодійної організації. Слід також звернути увагу на те, що згадана заява або заяви мають бути підписані засновниками та посвідчені нотаріально в місячний термін з дня прийнятгя ними рішення про заснування благодійної організації.

Далі розглянемо окремо кожен з установчих документів благодійної організації, що подається до відповідного реєструючого органу разом із заявою засновників. Зокрема, це протокол установчих зборів (з'їзду, конференції), яким фіксуються рішення засновників про створення благодійної організації, затвердження її статуту та обрання виконавчих, розпорядчих і контролюючих органів благодійної організації. Він складається у довільній формі, однак має певні загальноприйняті вимоги. Перш за все в тексті має бути чіткий перелік засновників благодійної організації - фізичних осіб та повноважних представників юридичних осіб, а також обраних з їх числа головуючого та секретаря таких зборів (з'їзду, конференції). Рекомендую уникати досить розповсюдженої помилки при складанні протоколів, а саме: в перелік присутніх на зборах (з'їзді, конференції) повноважних представників юридичних осіб - засновників   включати   лише тих фізичних осіб, яким рішенням відповідного керівного органу або протоколом загальних зборів колективу юридичної особи-засновника було делеговано право на участь в установчих зборах (з'їзді, конференції). Щодо обрання складу виконавчих, розпорядчих і контролюючих органів благодійної організації, то, як свідчить практика, не всі майбутні члени бувають присутні на зборах (з'їзді, конференції). Тому в тексті протоколу щодо обрання відсутніх осіб варто зазначити, що це робиться за їх згодою. Щодо рішень, прийнятих на зборах (з'їзді, конференції), слід вказувати результати голосування з кожного питання, що розглядалося. Останнім пунктом протоколу рекомендую подати вирішення питання про надання повноважень фізичній або юридичній особі представляти інтереси засновників у відповідному реєструючому органі з усіх питань реєстрації благодійної організації, включаючи повноваження на одержання свідоцтва про державну реєстрацію та зареєстрованого статуту благодійної організації. Протокол установчих зборів (з'їзду, конференції) підписується обраними головуючим та секретарем, підписи яких не підлягають нотаріальному або іншому аналогічному засвідченню.Додати коментар


Код захисту
Оновити

© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"