-
Головна сторінка Матеріали Статті Створення БО
Вівторок, 05 червня 2012, 11:27

Різниця між благодійною та громадською організаціями

Питання: Плануємо створити організацію для реалізації некомерційних проектів: відродження загальнолюдських цінностей, антистресові тренінги для різних категорій населення, проведення різних акцій тощо. І, звичайно, фінансування цих проектів: гранти, пожертви тощо. Зараз визначаємо, як краще реєструватися: як благодійна чи громадська організація. На що звернути увагу при виборі форми? яка є різниця в функціонуванні? де можна почитати про переваги?

Відповідь:

Насамперед, слід звернутись до визначення понять. Відповідно до статті 3 Закону України «Про об'єднання громадян» вiд 16.06.1992 (із змінами і доповненнями) громадською  організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних  та  інших спільних інтересів.

Благодійна організація - це недержавна  організація,  головною метою  діяльності  якої є здійснення  благодійної  діяльності в інтересах суспільства або окремих  категорій  осіб (стаття 1 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» вiд 16.09.1997 із змінами і доповненнями). Благодійна діяльність - добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.

Відповідно, благодійна організація є одним із видів громадської організації, однак звернути увагу слід на те, що її діяльність має лише їй притаманні особливості, які передбачені законодавством. Зокрема, основною ознакою благодійної організації є здійснення благодійної діяльності, тобто діяльності, яка не має на меті одержання прибутків. Така діяльність повинна здійснюватись в інтересах суспільства або ж окремих його категорій.

Благодійна діяльність благодійних організацій повинна здійснюватись у формах, які передбачені статтею 16 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», а саме у вигляді:

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на  основі  договорів  (контрактів)  про  благодійну діяльність;
 • дарування або  дозволу  на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
 • дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
 • прийняття на  себе  витрат  по  безоплатному,   повному   або частковому  утриманню об'єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених законом.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» благодійні організації,  що існують лише на членські внески і добродійні  пожертвування,  звільняються  від  сплати  податків та інших платежів до бюджету і спеціальних фондів. Разом з тим, джерела формування майна та коштів благодійних організацій можуть скаладати:

 • внески засновників (засновника) та інших благодійників;
 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні  гранти),  надані  фізичними  та  юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 • надходження від  проведення  благодійних  кампаній  по  збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей   та   благодійних   аукціонів   з   реалізації  майна  та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
 • доходи від   депозитних   вкладів   та  від  цінних  паперів, надходження  від  підприємств,  організацій,  що   перебувають   у власності благодійної організації;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

Джерелом формування  майна  та коштів благодійної організації не можуть бути кредити.

Відповідно до статті 21 цього ж Закону фінансова  діяльність, спрямована  на благодійництво,  не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Надходження благодійної організації від фінансової діяльності спрямовуються   виключно   на благодійництво і забезпечення господарської  діяльності у розмірах та порядку,  передбачених цим Законом.

Що стосується громадської організації, то їх правовий статус та особливості функціонування визначені згадуваним Законом України «Про об'єднання громадян». Відповідно до статті 20 Закону громадські організації для  здійснення  цілей  і  завдань,  визначених  у  статутних документах, користуються правом:

 • виступати  учасником  цивільно-правових  відносин,   набувати майнові і немайнові права;
 • представляти  і  захищати  свої  законні  інтереси та законні інтереси  своїх  членів  (учасників)  у  державних  та громадських органах;
 • проводити   масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • ідейно,   організаційно   та  матеріально  підтримувати  інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати установи та організації;
 • одержувати  від  органів  державної  влади  і  управління  та органів   місцевого   самоврядування   інформацію,  необхідну  для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади і управління;
 • брати  участь  у  здійсненні  державної регуляторної політики;
 • розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • брати участь у розробленні проектів рішень з питань ґендерної рівності,  що  приймаються  органами  виконавчої влади та органами місцевого  самоврядування;
 • делегувати       своїх      представників      до      складу консультативно-дорадчих органів  з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок  і  чоловіків,  що  утворюються  при  органах виконавчої  влади  та  органах місцевого самоврядування;
 • проводити моніторинг  з  питань  забезпечення  рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Громадські організації мають право засновувати  підприємства, необхідні для виконання статутних цілей.

Загалом, здійснювати діяльність, яку Ви зазначили, можна як в межах діяльності громадської, так і благодійної організації. Разом з тим, з наведеної Вами інформації вбачається, що планована організація за ознаками більше підпадає під благодійну.


Джерело: Jurist.cv.ua

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2
© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"