-
Головна сторінка Матеріали Статті Персональні дані Інформація щодо захисту персональних даних та порядку реєстрації цих баз - Сторінка 2

Персональні дані поділяються на такі категорій:

дані загального характеру (прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження, громадянство, місце проживання, особисті відомості (вік, стать, сімейний стан тощо), склад сім'ї, освіта, професія, фінансова інформація,

електронні ідентифікаційні дані,

запис зображень (фото, відео) тощо),

вразливі (чутливі) персональні дані (расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також дані, що стосуються здоров'я чи статевого життя).

Кожна юридична особа є щонайменше володільцем однієї бази персональних даних, а саме бази персональних даних працівників, яка ведеться з метою забезпечення вимог законодавства про працю, реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Первинна організація профспілки є володільцем наступних баз персональних даних:

бази персональних даних працівників, яка ведеться з метою забезпечення вимог законодавства про працю, реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

бази персональних даних членів профспілки.

Кожна база персональних даних (в електронному вигляді та/або в картотеках, в яких обробляються персональні дані) незалежно від обсягу та форми їх застосування, виду діяльності підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних. Виключень щодо реєстрації баз персональних даних Закон не містить.

Для реєстрації бази персональних даних уповноваженому державному органу з питань захисту персональних даних володільцем бази персональних даних (це стосується будь-якої ланки профспілкової організації, що є юридичною особою) подається заява встановленого зразка (Додаток 1). При цьому, щодо кожної бази даних, яка перебуває у володінні заявника, подається окрема заява. Первинна профспілкова організація, що не є юридичною особою, не подає заяв на реєстрацію баз персональних даних, якими вона володіє.

Заява про реєстрацію бази персональних даних повинна містити:

інформацію про володільця бази персональних даних,

інформацію про базу даних та місце її знаходження,

підтвердження зобов’язання стосовно виконання вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

 © Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"