-

Випадкове фото

Партнери

ГО "ТВЕРДИНЯ"

Громадська організація "Твердиня"

Головна сторінка Матеріали Статті Бух.облік благодійної організації Особливості ведення бухгалтерського обліку при здійсненні благодійної діяльності

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бухгалтерський облік неприбуткових організацій, до яких належать і благодійні організації, має такі особливості:

а) такі організації для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 зі списанням у дебет рахунку 23 «Виробництво» щомісяця сум у частині прямих та загальновиробничих витрат і в дебет рахунку 79 «Фінансові результати» наприкінці року або щомісяця сум у частині адміністративних та інших операційних витрат;

б) надходження коштів у вигляді благодійних внесків відображається за кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». За дебетом рахунку 48 відображається визнання фінансування доходом і повернення невикористаних сум. Аналітичний облік коштів цільових надходжень ведеться за їх призначенням і джерелами надходжень;

в) визначення доходу при цільовому фінансуванні регулюється ПБО 15 «Дохід»: отримане цільове фінансування визнається доходом у тому періоді, в якому понесено витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Типові бухгалтерські записи

№ з/п

Зміст операції 

Дт 

Кт 

Надходження благодійних внесків 

311
«Поточні рахунки в національній валюті» 

48
«Цільове фінансування і цільові надходження» 

Перерахування коштів
на придбання предметів, які видаються надалі одержувачам благодійної допомоги 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

311
«Поточні рахунки в національній валюті» 

Оприбуткування придбаних з метою благодійної діяльності предметів 

117
«Інші необоротні матеріальні активи» 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

Перерахування коштів
на надання послуг із метою здійснення благодійної діяльності 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

311
«Поточні рахунки в національній валюті» 

Списання витрат на послуги, надані неприбутковій організації, пов'язані з благодійною діяльністю 

23
«Виробництво» 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

Передавання одержувачам благодійної допомоги придбаних для цього предметів 

23
«Виробництво» 

117
«Інші необоротні матеріальні активи» 

Визнання доходу в сумі понесених витрат 

48
«Цільове фінансування
і цільові надходження» 

745
«Дохід від безоплатно одержаних активів» 

Нарахування заробітної плати співробітникам благодійної організації 

811
«Виплати за окладами й тарифами» 

661
«Розрахунки за заробітною платою» 

Нарахування обов'язкових зборів:

– на пенсійне страхування 

821
«Відрахування на пенсійне забезпечення» 

651
«За пенсійним забезпеченням» 

– на соціальне страхування 

822
«Відрахування на соціальне страхування» 

652
«За соціальним страхуванням» 

– на випадок безробіття 

823
«Страхування на випадок безробіття» 

653
«За страхуванням на випадок безробіття» 

10 

Послуги зв'язку, оренда 

84
«Інші операційні витрати» 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

11 

Придбання ПММ для автотранспорту 

203
«Паливо» 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

12 

Списання ПММ, використаних автотранспортом (згідно з установленими нормами на підставі шляхових листів установленого зразка) 

803
«Витрати палива й енергії» 

203
«Паливо» 

13 

Оплата й одержання МШП терміном служби менше ніж 12 місяців 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами»

22
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

311
«Поточні рахунки
в національній валюті»

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

14 

Списання отриманих МШП при передаванні в експлуатацію 

84
«Інші операційні витрати» 

22
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

15 

Списання витрат на: 

– заробітну плату 

791
«Результат основної діяльності» 

811
«Виплати за окладами
й тарифами» 

– відрахування на соціальні заходи 

791
«Результат основної діяльності» 

82
«Відрахування на соціальні заходи» 

– послуги зв'язку, оренду 

791
«Результат основної діяльності» 

84
«Інші операційні витрати» 

– ПММ 

791
«Результат основної діяльності» 

803
«Витрати палива й енергії» 

– МШП 

791
«Результат основної діяльності» 

84
«Інші операційні витрати» 

16 

Визнання доходів у сумі витрат на утримування 

48
«Цільове фінансування
і цільові надходження» 

745
«Дохід від безоплатно одержаних активів» 

17 

Віднесення доходів на фінансові результати 

745
«Дохід від безоплатно одержаних активів» 

791
«Результат основної діяльності» 


За матеріалами «Вісника податкової служби України».

© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"