-
Головна сторінка Матеріали Статті Бух.облік благодійної організації Особливості ведення бухгалтерського обліку при здійсненні благодійної діяльності

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бухгалтерський облік неприбуткових організацій, до яких належать і благодійні організації, має такі особливості:

а) такі організації для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 зі списанням у дебет рахунку 23 «Виробництво» щомісяця сум у частині прямих та загальновиробничих витрат і в дебет рахунку 79 «Фінансові результати» наприкінці року або щомісяця сум у частині адміністративних та інших операційних витрат;

б) надходження коштів у вигляді благодійних внесків відображається за кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». За дебетом рахунку 48 відображається визнання фінансування доходом і повернення невикористаних сум. Аналітичний облік коштів цільових надходжень ведеться за їх призначенням і джерелами надходжень;

в) визначення доходу при цільовому фінансуванні регулюється ПБО 15 «Дохід»: отримане цільове фінансування визнається доходом у тому періоді, в якому понесено витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.

Типові бухгалтерські записи

№ з/п

Зміст операції 

Дт 

Кт 

Надходження благодійних внесків 

311
«Поточні рахунки в національній валюті» 

48
«Цільове фінансування і цільові надходження» 

Перерахування коштів
на придбання предметів, які видаються надалі одержувачам благодійної допомоги 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

311
«Поточні рахунки в національній валюті» 

Оприбуткування придбаних з метою благодійної діяльності предметів 

117
«Інші необоротні матеріальні активи» 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

Перерахування коштів
на надання послуг із метою здійснення благодійної діяльності 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

311
«Поточні рахунки в національній валюті» 

Списання витрат на послуги, надані неприбутковій організації, пов'язані з благодійною діяльністю 

23
«Виробництво» 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

Передавання одержувачам благодійної допомоги придбаних для цього предметів 

23
«Виробництво» 

117
«Інші необоротні матеріальні активи» 

Визнання доходу в сумі понесених витрат 

48
«Цільове фінансування
і цільові надходження» 

745
«Дохід від безоплатно одержаних активів» 

Нарахування заробітної плати співробітникам благодійної організації 

811
«Виплати за окладами й тарифами» 

661
«Розрахунки за заробітною платою» 

Нарахування обов'язкових зборів:

– на пенсійне страхування 

821
«Відрахування на пенсійне забезпечення» 

651
«За пенсійним забезпеченням» 

– на соціальне страхування 

822
«Відрахування на соціальне страхування» 

652
«За соціальним страхуванням» 

– на випадок безробіття 

823
«Страхування на випадок безробіття» 

653
«За страхуванням на випадок безробіття» 

10 

Послуги зв'язку, оренда 

84
«Інші операційні витрати» 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

11 

Придбання ПММ для автотранспорту 

203
«Паливо» 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

12 

Списання ПММ, використаних автотранспортом (згідно з установленими нормами на підставі шляхових листів установленого зразка) 

803
«Витрати палива й енергії» 

203
«Паливо» 

13 

Оплата й одержання МШП терміном служби менше ніж 12 місяців 

685
«Розрахунки з іншими кредиторами»

22
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

311
«Поточні рахунки
в національній валюті»

685
«Розрахунки з іншими кредиторами» 

14 

Списання отриманих МШП при передаванні в експлуатацію 

84
«Інші операційні витрати» 

22
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

15 

Списання витрат на: 

– заробітну плату 

791
«Результат основної діяльності» 

811
«Виплати за окладами
й тарифами» 

– відрахування на соціальні заходи 

791
«Результат основної діяльності» 

82
«Відрахування на соціальні заходи» 

– послуги зв'язку, оренду 

791
«Результат основної діяльності» 

84
«Інші операційні витрати» 

– ПММ 

791
«Результат основної діяльності» 

803
«Витрати палива й енергії» 

– МШП 

791
«Результат основної діяльності» 

84
«Інші операційні витрати» 

16 

Визнання доходів у сумі витрат на утримування 

48
«Цільове фінансування
і цільові надходження» 

745
«Дохід від безоплатно одержаних активів» 

17 

Віднесення доходів на фінансові результати 

745
«Дохід від безоплатно одержаних активів» 

791
«Результат основної діяльності» 


За матеріалами «Вісника податкової служби України».

© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"