-
Головна сторінка Матеріали База законодавства Бухгалтерський облік Наказ міністерства фінансів "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги"

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 298 від 14.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
27 грудня 1999 р.
vd991214 vn298 за N 915/4208

Про порядок бухгалтерського обліку
гуманітарної допомоги

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністер тва  фінансів N 1085 ( z0938-10 ) від 24.09.2010 }

На виконання статті 11 Закону України "Про гуманітарну  допомогу" ( 1192-14 )

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такий порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, що поширюється на юридичних осіб незалежно від видів діяльності та форм власності (крім бюджетних установ), які одержали гуманітарну допомогу (отримувачі), які її потребують і яким вона безпосередньо надається (набувачі).
 1.1 Передача отримувачами коштів і предметів гуманітарної  допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями та тощо).
 1.2 Одержану гуманітарну допомогу у вигляді грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей отримувач відображає за дебетом рахунків обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна в кореспонденції з рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Таким самим записом отримана гуманітарна допомога у вигляді грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей відображається і набувачами.
 Вартість гуманітарної допомоги, одержаної у вигляді виконання  робіт, надання послуг, набувачі відображають за дебетом рахунку 23 "Виробництво" у кореспонденції з рахунком 48 з одночасним відображенням цих витрат за кредитом рахунку 74 "Інші доходи", субрахунок 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" і дебетом рахунку 48.
 Якщо виконані роботи гуманітарної допомоги мають капітальний  характер (будівництво, спорудження), то їх вартість відображається за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і кредитом рахунку 48.
 1.3 Передача набувачу гуманітарної допомоги у вигляді  грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей відображається за дебетом рахунку 48 у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна.
 1.4 Грошові кошти і товарно-матеріальні цінності, використані на забезпечення статутної діяльності набувача, відображаються набувачами за кредитом рахунків обліку грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей у кореспонденції з рахунком 23. 
Одночасно така сума відображається за дебетом рахунку 48 і кредитом рахунку 74, субрахунок 745.
 Якщо ж указане в абзаці першому цього пункту використання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей пов'язане з капітальними інвестиціями (будівництвом, спорудженням), то відповідні суми відображаються за дебетом рахунку 15 у кореспонденції з кредитом рахунків обліку грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.
 1.5 Уведені за рахунок гуманітарної допомоги в експлуатацію  об'єкти основних засобів відображаються за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" і кредитом рахунку 15.
 Одночасно з відображенням нарахованої суми амортизації таких об'єктів щомісяця на таку саму суму дебетується рахунок 48 і кредитується рахунок 74, субрахунок 745.
 1.6 Митна вартість отриманих від іноземних донорів  товарно-матеріальних цінностей, виконаних ними робіт, наданих 
послуг та одержана іноземна валюта відображаються у бухгалтерському обліку і звітності в грошовій одиниці України шляхом перерахунку суми в іноземній валюті відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193 ( z0515-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736 (із змінами).
{ Підпункт 1.6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом  Міністерства фінансів N 1085 ( z0938-10 ) від 24.09.2010 }
 1.7 Отримувачі та набувачі гуманітарної допомоги в примітках (поясненнях) до річного фінансового (бухгалтерського) звіту наводять інформацію про види і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямками.

Заступник Міністра А.В.Литвин

© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"