Друк

20-ОПП: Коли, для чого і як подавати?

Мова піде про повідомлення за формою 20-ОПП, яке, як зазначено у Порядку обліку платників податків, подається щодо всіх «об'єктів оподаткування або об'єктів, пов'язаних з оподаткування або через які провадиться ДІЯЛЬНІСТЬ (об'єкт оподаткування)».

Причому повідомляти треба не тільки про наявність такого об'єкта, а й про його стан: «у разі Зміни типу, Найменування, Місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає зазначеним Повідомлення за ф. № 20-ОПП з оновленої інформацією до органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, Щодо Якого відбулися Зміни».

ДПАУ інформує щодо цього питання так:

«Платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об'єктів (за основним та неосновним місцем обліку) у порядку, встановленому цим розділом. Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (далі - об'єкти оподаткування), є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України. Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі державної податкової служби за місцезнаходженням такого об'єкта у порядку, визначеному р. VII Порядку №979. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (об'єкт оподаткування), за ф. №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після його реєстрації, створення чи відкриття до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого об'єкта. У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає зазначене повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією до органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни. При цьому у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому - оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого. Крім того при надходженні до органу державної податкової служби від органів державної реєстрації, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відомостей про об'єкти оподаткування платника податків, які відсутні в органі державної податкової служби, така інформація не пізніше наступного дня після її отримання вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб. Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби та розміщується на інформаційних стендах в органах державної податкової служби.»

 


Що розуміється під «об'єктами оподаткування або об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (об'єкт оподаткування)?»

Слід сказати, що обов'язок по наданню форми № 20-ОПП сформульована досить неоднозначно. Можна навіть говорити про те, що в даному випадку при виникненні спору з податковими органами є всі підстави для звернення до п.п. 4.1.1 НКУ, яка декларує презумпцію правомірності рішень платника податків, у тому числі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, припускає неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів.

Справа вся в тому, що Порядок № 979 необхідність заповнення форми № 20-ОПП пов'язує з наявністю «об'єктів оподаткування, об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, або об'єктів, через які здійснюється діяльність», маючи на увазі під ними «майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки по сплаті податків і зборів. Такі об'єкти по кожному виду податку і збору визначаються згідно з відповідними розділами НКУ »(абзац третій п. 63.3 ПКУ, п. 8.3 Порядку № 979).

Задум зрозумілий і пояснюється він цілями податкового контролю. Але навіть якщо залишити осторонь питання про доцільність введення обов'язки за подібним Інформації та пропорційності тих зусиль, які мають докласти платники податків для забезпечення податкових органів завжди актуальною інформацією про стан перебувають у них об'єктів оподаткування, з отриманим в зв'язку з цим ефектом (можна згадати про долю декларації з ПДФО і про те, як «соціальна напруга, додаткове навантаження на платників податків і витрати часу» змусили таки від неї відмовитися), виникає куди більш буденний питання: виникнення, зміна або припинення існування яких саме об'єктів тягне за собою необхідність надання форми № 20 -ОПП? Адже якщо читати абзац третій п. 63.3 ПКУ та п. 8.3 Порядку № 979 буквально, то складати дане повідомлення необхідно при списанні кожної перегоріли лампочки люмінесцентної (виникає адже, в розумінні податківців, об'єкт обкладення екоподатків).

На нашу думку, виходити треба з куди більш вузького розуміння даної обов'язки. Сама ДПСУ пов'язує необхідність такої подачі з фактом «реєстрації, створення або відкриття відповідного об'єкта», встановлюючи термін в 10 робочих днів, відлічуваний від одного з перерахованих моментів, для надання повідомлення за формою № 20-ОПП. Інакше кажучи, цей факт повинен мати обов'язкову чітку фіксацію в часі і саме їм спочатку повинна бути обумовлена ​​необхідність постановки на облік за неосновним місцем обліку (якщо об'єкт знаходиться поза основним місцезнаходження суб'єкта господарювання). І навіть простежується термінологічна зв'язок між п. 8.4 Порядку № 979, передбачає обов'язок надання повідомлення за формою № 20-ОПП, та п. 7.2 Порядку № 979, що вказує на необхідність постановки на облік за неосновним місцем у разі:

- Створення відокремленого підрозділу;

- Реєстрації рухомого або нерухомого майна;

- Відкриття об'єкта або підрозділу, через які здійснюється діяльність або які підлягають оподаткуванню або пов'язані з оподаткуванням.

Інакше кажучи, надання форми № 20-ОПП має бути безпосередньо пов'язане з тими об'єктами, щодо яких виникає обов'язок ставати на облік. Подавати відомості про будь-яких об'єктах, що знаходяться на тих чи інших правових підставах (право власності, оренда та інше) у платника податків, необхідності немає.

 


Другий обмежувач кола тих об'єктів, у зв'язку з якими виникає обов'язок надання форми № 20-ОПП, - рекомендований ДПСУ довідник типів об'єктів оподаткування, про який не згадує НКУ, але на який є посилання в самій формі № 20-ОПП. Ознайомитися з ним можна на сайті ДПСУ (www.sta.gov.ua.) у рубриці: «Ексклюзив від департаментів / / Департамент інформатизації та ОБЛІКУ платників податків / Типи об'єктів оподаткування; Консультаційний центр / / Навігатор платника податків / Типи об’єктів оподаткування »або на інформаційному стенді у своєму податковому органі. На сьогодні він складається з 681 позиції і в нього, наприклад, входять такі об'єкти: пункт обміну валют, автомобіль, кіоск, лоток, АЗС, архів, база оптова, бар, буфет, бухгалтерія, цех, відділ, готель, земельна ділянка, виносна та виїзна торгівля, гараж, кар'єр, торговельне місце, магазин, оптовий склад, офіс, пункт послуг, склад і т.д. Мусимо визнати, перелік сам по собі також викликає питання, критерії його побудови і логіка викладу для нас залишилися загадкою. Проте на даний момент платникам податків це скоріше на руку, оскільки вони можуть вказувати на даний перелік як на вичерпний і говорити про те, що обов'язок по наданню повідомлення за формою № 20-ОПП виникає лише у випадках, що стосуються увійшли до переліку об'єктів.

 І третє обмеження - немає необхідності подавати форму № 20-ОПП щодо тих відомостей, для надання яких встановлено спеціальний порядок. Скажімо, повідомляти про зміну місцезнаходження офісу, якщо така зміна супроводжується зміною місця обліку платника податків, за формою № 20-ОПП не потрібно, оскільки цю інформацію податковий орган і так отримає. Не виникне необхідність надання форми № 20-ОПП і при зміні системи оподаткування, внесення змін до здійснювані види діяльності і т.д.

На сьогодні є три варіанти тлумачення приписів з надання повідомлення за формою 20-ОПП:

Варіант податківців: подати повинні всі, причому до 30.12.2011 р. Про всіх об'єктах, пов'язаних з оподаткуванням, у тому числі що виникли до 01.01.2011. Що розуміти під об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням, і звідки взялася дата 30.12.2011 р., - податківці не пояснюють. Але при цьому вважають, що за неподання - штраф 510 грн. на юр. осіб, і 170 грн. - на фіз. осіб. 

Варіант на користь подачі у вкрай і вкрай рідкісних випадках (варіант ризикований)

Якщо стаємо на облік за основним або за неосновним місцем обліку - форму № 20-ОПП не подаємо, оскільки Порядок постановки на облік не передбачає.

Якщо у нас з'являється якийсь об'єкт / діяльність поза того адреси, за якою ми перебуваємо на обліку, але в межах тієї ж адміністративно-територіальної одиниці, де ми вже перебуваємо на обліку, то тоді подаємо форму № 20-ОПП.

Тест на предмет того, чи повинні ми подати 20-ОПП: якби у нас виник обов'язок стати на облік за неосновним місцем обліку у зв'язку з появою цього об'єкта, але в цьому податковому органи ми і так вже перебуваємо на обліку (за основним чи неосновним місця), то тоді ми подаємо ф. 20-ОПП.

Наприклад,

Ми знаходимося за основним місцем обліку в міській податковій р. А, наше місцезнаходження: вул. Помідорна, 20. І тут ми беремо в оренду комунальну землю в тому ж р. А, але за адресою вул. Огіркова, 35. Ось про це земельній ділянці ми повинні повідомити податкову за ф. 20-ОПП.

Або такий приклад, про те ж саме підприємство з м. А. Воно купує землю у м. Б за адресою: вул. Кавунова, 5. Стає там за неосновним місцем обліку. І потім в тому ж м. Б відкриває торгову точку за адресою вул. Динна, 15, з'являється необхідність сплати за торговий патент. Але за неосновним місцем обліку в м. Б підприємство вже перебуває. А тому подає ф. 20-ОПП про торгову точку.

Обов'язок повідомляти за ф. 20-ОПП виникає тільки в тому випадку, якщо з'явився об'єкт, з яким пов'язана обов'язок "щодо Подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та / або Нарахування, утримання або сплату (перерахування) податків, зборів".

Тому, наприклад, оренда ще одного офісу, ніякої нової обов'язки по подачі декларацій або з нарахування податків не створює. Форму № 20-ОПП не подаємо.

 


Варіант зважений.

Платник податків має стати на облік в податковому органі за місцем свого знаходження, одночасно з цим подавши повідомлення за формою № 20-ОПП (з ознакою «1» - первинне надання інформації про об'єкти оподаткування).

Якщо такі об'єкти з'являються (створюються, реєструються, відкриваються) поза місцезнаходження, то виникає додатковий обов'язок стати на облік за неосновним місцем і також подати до відповідного податкового органу повідомлення за формою № 20-ОПП (також з ознакою «1»).

У тому випадку, якщо за основним чи неосновним місцем обліку виникає новий об'єкт або змінюється стан колишніх об'єктів або вони припиняють своє існування, про це також необхідно повідомити податковий орган за місцем знаходження такого об'єкта шляхом подання форми № 20-ОПП

при виникненні нового об'єкта - з ознакою «2»

при зміні типу об'єкта, найменування, місцезнаходження - з ознакою «3»

при зміні стану об'єкта, зокрема у разі зміни його призначення, перепрофілювання, виведенні з експлуатації тощо - з ознакою «4»

При цьому форма 20-ОПП подається не про будь-яких об'єктах, які на правах власності або користування перебувають у платника податків (стіл, стілець, будівля, автомобіль та інше), а тільки про ті, у зв'язку з якими виникає обов'язок з подання звітності або сплату податку . Наприклад, взяли в оренду офіс - ніякої нової обов'язки не виникло. У 20-ОПП не вносимо. Купили автомобіль - те ж саме. А ось купили земельну ділянку - подати 20-ОПП треба. Повісили газовий котел - треба.

Як заповнити та подати форми № 20-ОПП?

Повідомлення за формою № 20-ОПП подається за місцем знаходження об'єкту (п. 8.4 Порядку № 979) - тобто або до податкового органу за основним місцем обліку, або до податкового органу, в якому платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем.

Повідомлення може подаватися з одним з чотирьох ознак:

код ознаки «1» - первинне надання інформації про об'єкти оподаткування;

код ознаки «2» - надання інформації про новий об'єкт оподаткування;

код ознаки «3» - надання інформації у зв'язку зі зміною відомостей про об'єкт оподаткування (зміна типу, найменування місцезнаходження і т.д.);

код ознаки «4» - надання інформації про зміну стану об'єкта оподаткування.

Так, для більшості новостворених юридичних осіб, які тільки стають на облік до податкового органу за своїм місцезнаходженням, первинне надання інформації про об'єкти оподаткування зведеться до вказівки інформації про наявність офісу.

Якщо в подальшому змінюється інформація про об'єкт оподаткування, форма № 20-ОПП подається з ознакою «3». Наприклад, отримання суб'єктом господарювання ліцензії на провадження будівельної діяльності, мабуть, також викличе бажання у податкового органу отримати про це інформацію за формою № 20-ОПП. У цьому випадку платнику податків необхідно буде заповнити форму № 20-ОПП аналогічно прикладу 1, вказавши додатково в останній графі «Наявність патентів, ліцензій, дозволів» реквізити ліцензії та термін її дії.

Графа «Тип об'єкта оподаткування» може заповнюватися як зі зверненням до рекомендованому ДПСУ довідником об'єктів оподаткування (проставляється код об'єкта, найбільш відповідний за своїми характеристиками), так і без такого звернення. Наприклад, складу буде відповідати номер 468, офісу - 378.

Графа "Найменування об'єкта оподаткування (за наявності)». Приміром, якщо у форму № 20-ОПП вносяться відомості про магазин як об'єкт оподаткування, то в цій графі може бути вказана назва такого магазину.

У наступній графі вказується місцезнаходження об'єкта оподаткування.

Графа «Стан об'єкта оподаткування». У самій формі дані підказки щодо заповнення цієї графи. Так, платник податку може вказати одну з таких станів: «будується», «готується до введення в експлуатацію», «експлуатується», «тимчасово не експлуатується», «зміна місцезнаходження», «непридатний до експлуатації», «об'єкт відчужений», «об'єкт повернуто власнику »,« змінено призначення »,« перепрофільований ».

У графі «РРО» вказується кількість реєстраторів розрахункових операцій при їх наявності на об'єкті, в графі «Наявність патентів, ліцензій, дозволів» - назва документа, його реквізити та граничний термін дії.

 


Чи встановлено відповідальність за неподання форми № 20-ОПП?

На думку самих податкових органів, за неподання форми № 20-ОПП повинна наступати відповідальність за п. 117.1 ПКУ. Однак із застосуванням даного штрафу можна спробувати посперечатися.

«Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби

117.1. Неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених цим Кодексом, -

тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 510 гривень.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, - 1020 гривень.»

Незважаючи на те, що необхідність надання повідомлення за формою № 20-ОПП передбачена в рамках вимог про облік платників податків (глава 6 розділу ІІ ПКУ), що містяться в ній відомості не відносяться до даних, на підставі яких платники податків беруться на облік або вносяться зміни в їх облікові дані (в останньому випадку подається реєстраційна заява за формою № 1-ОПП або за формою № 5-ОПП відміткою "Зміни"). Крім того, терміни надання форми № 20-ОПП не передбачені ПКУ (як того вимагає ст. 117 ПКУ), вони встановлені лише Порядком № 979.

Неподання 20 ОПП вважається адміністративним правопорушенням?

Адмінправопорушення може мати місце тільки в тому випадку, якщо податківці вимагатимуть подати, підприємство / ФОП не подасть. Тоді можуть бути підстави для санкцій за ст. 163-3 КпАП - і то, якщо не оскаржити.

«Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби

Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби, перелічених у підпунктах 20.1.3, 20.1.24, 20.1.30, 20.1.31 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

«20.1.24. вимагати від платників податків, діяльність яких перевіряється, припинення дій, які перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами органів державної податкової служби, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) осіб органів державної податкової служби»

(взято з джерела)

 


Правила подання форми № 20-ОПП (Черкаська ДПА)

Порядок обліку об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням визначений в р. VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №979 (далі – Порядок №979).

Платник податків зобов'язаний повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об'єктів (за основним та неосновним місцем обліку) у порядку, встановленому цим розділом.

Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів.

Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України.

Якщо у платника податків відбувається реєстрація, створення чи відкриття об'єкта оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку в органі державної податкової служби за місцезнаходженням такого об'єкта у порядку, визначеному р. VII Порядку №979.

Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (об'єкт оподаткування), за ф. №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після його реєстрації, створення чи відкриття до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого об'єкта.

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає зазначене повідомлення за ф. №20-ОПП з оновленою інформацією до органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування, щодо якого відбулися зміни. При цьому у разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому - оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

Крім того при надходженні до органу державної податкової служби від органів державної реєстрації, органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відомостей про об'єкти оподаткування платника податків, які відсутні в органі державної податкової служби, така інформація не пізніше наступного дня після її отримання вноситься до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднено на офіційному веб-сайті центрального органу державної податкової служби розміщено на інформаційних стендах в органах державної податкової служби (http://www.sta.gov.ua/control/uk /publish/article?art_id=233924&cat_id=70435).

За неподання форми №20 – ОПП відповідно до ст.. 117 Податкового кодексу України передбачені штрафні в наступних розмірах:

- самозайняті особи та фізособи – підприємці – 170 грн;

- юридичні особи – 510 грн.

 Відповідь ДПА в Черкаській області на «Смілянському діловому порталі» на запитання

-   «Доброго дня! Ми зареєстрвоані ще в 2005 році з тих пір ніяких змін не проводили щодо діяльності чи майна підприємства, то чи потрібно подавати форму 20ОПП, вона ж то діяти почала з ПКУ? В нашій податковій чіткої відповіді надати не можуть... Що робити?»

-   Подавати Форму № 20-ОПП до 30.12.2011 р. тим, у кого реєстраційні дані є на сьогодні незмінними, НЕ ПОТРІБНО. Штрафні санкції в цьому випадку не передбачені.

Форму № 20-ОПП необхідно подати протягом 10 днів з моменту, коли за основним або неосновним місцем обліку платника виникає новий об’єкт або змінюється стан колишніх об’єктів. В такому випадку штрафні санкції є значними.

 

психологическая помощь | грузоперевозки по Москве и области | заработок в интернете | отзывы туристов и отзывы автовладельцев