-

Випадкове фото

Партнери

ГО "ТВЕРДИНЯ"

Громадська організація "Твердиня"

Головна сторінка БФ/БО Черкащини БО "Твердиня" Документи організації Положення про членські внески БО "Твердиня"

Положення

про членські внески благодійної організації «Твердиня»

Положення про сплату членських внесків (надалі - Положення) благодійної організації «Твердиня» (надалі Організація) розроблене у відповідності до Статуту Організації та визначає розмір і порядок сплати вступних та членських внесків Організації.

Це положення затверджується Правлінням Організації і може бути змінене або скасоване лише ним.

1. Загальні положення

1.1. Сплата вступних та членських внесків є обов’язковою умовою членства в Організації.

1.2. Вступні та членські  внески сплачуються у грошовій одиниці України – гривні, їх розмір не підлягає перегляду після початку фінансового року.

1.3. Вступні внески – це кошти, які одноразово сплачуються фізичними особами (громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства) та юридичними особами (підприємствами, установами та організаціями), які подали письмову заяву про вступ в якості індивідуального чи колективного члена до Організації.

1.4. Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом Організації.

1.5. Членські внески – це кошти, які сплачуються індивідуальним або колективним членом Організації щомісячно впродовж всього терміну перебування членом Організації.

1.6. Члени Організації сплачують вступний внесок при вступі до Організації та в подальшому сплачують щомісячні членські внески до 15 числа наступного за обліковим.

1.7. При добровільному виході або виключенні з членів Організації вступні, членські внески не повертаються.

1.8. Грошові надходження від внесків членів Організації використовуються Організацією для реалізації статутної мети та завдань Організації.

 2. Вступний  внесок.

2.1. Вступний внесок є ідентичним розміру щомісячного членського внеску.

2.2. Вступні внески сплачуються  фізичними та юридичними особами  до прийняття рішення Правління Організації про прийом заявника в члени Організації у відповідності до Статуту.

 3. Членський  внесок.

3.1. Розмір щомісячних членських внесків визначається рішенням Правління щорічно на кожний поточний рік  та оформляється відповідним додатком до цього Положення (додаток № 1).

Якщо до початку нового фінансового року Правлінням не будуть внесені зміни до розмірів членських внесків, вони вважаються пролонгованими на наступний фінансовий рік.

3.2. В окремих випадках (наприклад, при виконанні перед Організацією зобов’язань, які прирівнюються до членського внеску) Правління може звільняти від сплати щомісячного членського внеску або зменшувати його розміри.

4. Порядок сплати вступних, членських внесків

4.1. Члени Організації сплачують членські та вступні внески шляхом перерахування коштів в національній валюті України на поточний рахунок Організації за такими платіжними реквізитами:

Код ЄДРПОУ 37977845

р/р 26000060790317

ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси

МФО 354347

Призначення платежу – «ПІБ внесок члена благодійної організації «Твердиня», без ПДВ».

4.2. Для підтвердження сплати членського внеску члени Організації надсилають до Організації копію платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку або копії квитанції.

4.3. Облік членських внесків здійснюється Головним бухгалтером (у разі відсутності даної посади в штатному розписі) керівником Організації (далі по тексту - відповідальний за облік членських внесків).

4.4. Відповідальний за облік членських внесків Організації робить відмітку про сплату членського внеску в Журналі обліку сплати членських внесків.

Форма журналу сплати членських внесків (додаток № 2). Журнал обліку членів Організації має бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом керівника та печаткою організації. Вилучення аркушів з журналу не допускається, виправлення також.

4.5. Відповідальний за збереження журналу членських внесків Секретар Правління.

5.  Дія положення та інше.

5.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Правлінням Організації.

5.2. Всі питання, що не врегульовані Статутом Організації, цим Положенням і внутрішніми документами Організації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України  або Статуту Організації,  Правління Організації зобов’язана  невідкладно привести   у відповідність до чинного законодавства України або Статуту Організації норми даного Положення.

© Всі права застережено.
Інформаційний портал існує за підтримки благодійної організації "Твердиня"
Копіювання матеріалів дозволяється, за умови використання гіперпосилання на ресурс "Твердиня"